Rezève plas ou kounya Pou w ka jwenn bonis yo
Payment
ItemQuantityPrice
No products available

SA WAP JWENN:

  • Challenge 3 jou pou w jwenn kliyan nan biznis ou (Value $97)

  • Gwoup Whatsapp pou asistans ak fòmasyon (Value $47)

  • 1 Fòmasyon an gwoup chak semenn sou biznis  (Value $97)

  • Kit pwodwi pou w fè premye $600 (value $240)

  • 1 Sit entènèt pou biznis ou + fòmasyon pou w itilize l (Value $97)

  • Plan pou w fè premye $400 (Value $97)

  • Fèy pou jere finans ou (Value $47)

BONUS:

  • 3 Apèl pa mwa ak coach Founa (Value $147)

  • Sekrè pou w fè videyo pou w jwenn kliyan pi rapid sou rezo sosyal yo (Value $97)

Total Value : $966

Pri Jodi Yan : $257

Rezeve Plas ou Kounya pou : $17

© 2024 Coach FOUNA - All Rights Reserved